Stipendium som förvaltas av Edabygdens Trädgårdsförenings Styrelse.


Stipendiet ska bidra till att stimulera trädgårds- och odlingsintressen. Detta genom att dela ut stipendium till invånare i Eda kommun, som utbildar sig inom trädgårds- och floristområdet eller liknande.


Ansökan om stipendium ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast 30:e november årligen. Beslut om eventuellt utdelande av stipendium ska fattas av styrelsen senast 31:e december årligen. Vid godkännande sker utdelning på nästkommande årsmöte.


Stipendiets belopp är 2000 kr.

Uppgifter vid ansökan av stipendium Edabygdens Trädgårdsförening

Vid ansökan av stipendium lämnas:

Personuppgifter. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vilken utbildning. Intyg bifogas.

Mål med utbildningen.

Vad stipendiet ska användas till.

Skickas per brev till

Edabygdens Trädgårdsförening
c/o Annika Eriksson
Ängsvägen 3
673 96 Åmotfors